Oprávnenia a osvedčenia

 • Oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu:

  Oprávnenie 01.1_101.1 Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
  ev. čís.: VVZ-0413/11-01.1


  Oprávnenie 03.2_1

  03.2 Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích

  ev. čís.: VVZ-0361/12-03.2
  – mobilného žeriava výložníkového typu a vežového žeriava výložníkového typu
  – pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 1, 5 m


  Oprávnenie 03.4_103.4 Výchova a vzdelávanie viazačov bremien
  ev. čís.: VVZ-0375/12-03.4


  Oprávnenie 07.2_107.2 Výchova a vzdelávanie osôb na montáž a demontáž lešenia (lešenári)
  ev. čís.: VVZ-0414/11-07.2


  Oprávnenie 10.2_110.2 Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva
  ev. čís.: VVZ-0431/11-10.2


  Oprávnenie 10.3_110.3 Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti
  ev. čís.: VVZ-0432/11-10.3

 • Oprávnenie na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby

  Oprávnenie BTS_1Národný inšpektorát práce
  ev. čís.: BTS-0388/11

 • Oprávnenie na vykonávanie pracovnej zdravotnej služby

  Oprávnenie PZS_1Úrad verejného zdravotníctva SR

  OPPL/7749/2014

 • Osvedčenia

  • autorizovaný bezpečnostný technik
  • technik požiarnej ochrany
  • revízny technik VTZ zdvíhacích, skupiny – Aa,b Ba,b,c,e,f,g,i
  • inštruktor lešenárskej techniky
  • inštruktor na obsluhu RMRP
  • interný audítor OHSAS