Právne poradenstvo

Naša spoločnosť spolupracuje s Advokátskou kanceláriou – JUDr. Denisa Jánošíková, advokát, ktorá sa zaoberá :

  • korporátnym právom
  • zmluvnou agendou
  • vymáhaním pohľadávok
  • pracovno – právnymi vzťahmi (vznik/zánik pracovného vzťahu, náhrada škody, ochrana obchodného tajomstva, ochrana osobných údajov zamestnancov, nároky z pracovného úrazu, choroby z povolania a ďalšie)
  • ochranou osobných údajov ( bezpečnostný projekt)
  • vypracovaním interných dokumentov (pracovný poriadok, organizačný poriadok)
  • správnym právom (stavebný zákon, ochrana životného prostredia a ďalšie)