Výchova a vzdelávanie v oblasti BOZP a OPP

01.1 Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov

 

 • zamestnancov a vedúcich zamestnancov z oblasti BOZP
 • fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi v oblasti BOZP
 • zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť
 • osôb na poskytovanie predlekárskej prvej pomoci
 • vodičov motorových vozidiel
 • osôb na obsluhu ručného motorového krovinorezu a vyžínača trávy
 • osôb vykonávajúcich stavebné práce a práce s nimi súvisiace a zodpovedných osôb na práce
  • vo výške nad 1,5 m, ak nemožno pracovať z pevnej a bezpečnej pracovnej podlahy
  • z pohyblivej pracovnej plošiny
  • z rebríka vo výške nad 5 m
  • pri zemných prácach vo výkope hlbšom ako 1,3 m

 

Výchova a vzdelávanie

Periodicita (rok)

Časový rozsah (hod.)

Forma skončenia

Odborný zástupca

teória

prax

Základné

-

3

-

záznam

autorizovaný bezpečnostný technik

Opakované

1 */ 2

3

-

záznam

autorizovaný bezpečnostný technik

Aktualizačná odborná príprava

-

-

-

-

-

 

* platí pre osoby vykonávajúce stavebné práce a práce s nimi súvisiace a zodpovedné osoby

03.2 Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích

 

 • mobilného žeriava výložníkového typu a vežového žeriava výložníkového typu
 • pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 1, 5 m
 • mobilného žeriava výložníkového typu (hydraulická ruka)

 

Výchova a vzdelávanie

Periodicita (rok)

Časový rozsah (hod.)

Forma skončenia

Odborný zástupca

teória

prax

Základné

-

22

-

písomný doklad

revízny technik VTZ zdvíhacích

Opakované

2

3

-

záznam

Aktualizačná odborná príprava

5

6

-

dátum absolvovania v písomnom doklade

revízny technik VTZ zdvíhacích

03.4 Výchova a vzdelávanie viazačov bremien

 

Výchova a vzdelávanie

Periodicita (rok)

Časový rozsah (hod.)

Forma skončenia

Odborný zástupca

teória

prax

Základné

-

22

10

preukaz viazača bremien

revízny technik VTZ zdvíhacích

Opakované

2

3

-

záznam

Aktualizačná odborná príprava

5

8

-

dátum absolvovania v preukaze

revízny technik VTZ zdvíhacích

07.2 Výchova a vzdelávanie osôb na montáž a demontáž lešenia (lešenári)

 

Výchova a vzdelávanie

Periodicita (rok)

Časový rozsah (hod.)

Forma skončenia

Odborný zástupca

teória

prax

Základné

-

19,5

16

preukaz lešenára

inštruktor lešenárskej techniky

Opakované

2

3

-

záznam

Aktualizačná odborná príprava

5

4

-

dátum absolvovania v preukaze

inštruktor lešenárskej techniky

10.2 Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva

 

Výchova a vzdelávanie

Periodicita (rok)

Časový rozsah (hod.)

Forma skončenia

Odborný zástupca

teória

prax

Základné

-

24

40

preukaz

autorizovaný bezpečnostný technik

Opakované

2

3

-

záznam

Aktualizačná odborná príprava

5

8

-

dátum absolvovania v preukaze

autorizovaný bezpečnostný technik

10.3 Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti

 

Výchova a vzdelávanie

Periodicita (rok)

Časový rozsah (hod.)

Forma skončenia

Odborný zástupca

teória

prax

Základné

-

16

8

preukaz

autorizovaný bezpečnostný technik

Opakované

2

3

-

záznam

Aktualizačná odborná príprava

5

6

-

dátum absolvovania v preukaze

autorizovaný bezpečnostný technik

Ochrana pred požiarmi

 

  • školenie vedúcich zamestnancov
  • školenie zamestnancov
  • fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi
  • školenie osôb zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase
  • odborná príprava protipožiarnej hliadky

 

Výchova a vzdelávanie

Periodicita (rok)

Časový rozsah (hod.)

Forma skončenia

Odborný zástupca

teória

prax

Základné

-

3

-

záznam

technik požiarnej ochrany

Opakované

1 */ 2

2

-

záznam

technik požiarnej ochrany

Aktualizačná odborná príprava

-

-

-

-

-

 

* platí pre protipožiarne hliadky a mimopracovný čas