Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce

Spoločnosť MELICHER ACADEMY s.r.o. poskytuje zamestnávateľovi alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom komplexný program výchovy a vzdelávania a odbornej výchovy v oblasti ochrany práce a prevencii rizík.

  • 01.1 Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
  • 03.2 Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích
  • 03.4 Výchova a vzdelávanie viazačov bremien
  • 07.2 Výchova a vzdelávanie osôb na montáž a demontáž lešenia (lešenári)
  • 10.2 Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva
  • 10.3 Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti
  • Ochrana pred požiarmi